Ανακατασκευή πετρόκτιστης κατοικίας στα Βλασαίικα Κορινθίας

reconstruction of a stone-built home-p01

Έργο: Ανακατασκευή λιθόκτιστης κατοικίας στον οικισμό Βλασαίικα Κορινθίας
Αρχιτέκτων: Πέγκυ Βλάσση
Μελέτη - κατασκευή: Άγγελος Γιάκης
Εμβαδόν: 130 τ.μ.
Περιοχή: Βλασαίικα, Κορινθίας

Στα Βλασαίικα της Κορινθίας ο Άγγελος Γιάκης σε συνεργασία με την αρχιτέκτονα Πέγκυ Βλάσση, ανακατασκεύασαν μία κατοικία που χρονολογείται από τα τέλη του 19ου αιώνα.

reconstruction of a stone-built home-p02reconstruction of a stone-built home-p03reconstruction of a stone-built home-p04reconstruction of a stone-built home-p05reconstruction of a stone-built home-p06reconstruction of a stone-built home-p07reconstruction of a stone-built home-p08reconstruction of a stone-built home-p09

Βασική επιθυμία του ιδιοκτήτη ήταν η ανακατασκευή της πατρογονικής του κατοικίας με ιδιαίτερο σεβασμό στην τοποθεσία της και στις αναμνήσεις του από αυτή.

Ιδιαίτερη πρόκληση σε αυτό το έργο είναι η επέμβαση σε ένα υπεραιωνόβιο κτίριο, με υλικά που ως χαρακτηριστικό έχουν τη φιλικότητα προς το περιβάλλον και τον μεγάλο βαθμό διαπνοής και η εναρμόνιση του με νεωτεριστικά στοιχεία.

reconstruction of a stone-built home-p11reconstruction of a stone-built home-p12reconstruction of a stone-built home-p13reconstruction of a stone-built home-p14reconstruction of a stone-built home-p16reconstruction of a stone-built home-p17reconstruction of a stone-built home-p18reconstruction of a stone-built home-p19reconstruction of a stone-built home-p21reconstruction of a stone-built home-p22

Χρησιμοποιήθηκαν μόνο παραδοσιακά υλικά χωρίς καθόλου τσιμέντο όπως ποζολάνη, θηραϊκή γη, κεραμάλευρο, υδράσβεστος, κουρασάνι, σκόνες αγιογραφίας, πέτρα και ξύλο, ούτως ώστε να επιτευχθεί ο μεγάλος βαθμός διαπνοής του κτιρίου που ήταν η επιθυμία του πελάτη.

reconstruction of a stone-built home-p23reconstruction of a stone-built home-p24

Δημοσίευση: Μίκα Παπαδοπούλου
Κατηγορία: Αρχιτεκτονήματα
Πηγή: aggelosgiakis.gr